Žiadosť o spoluprácu na rekorde - rok 2017

Na základe žiadosti o spoluprácu na rekorde obdržíte zo systému všeobecné
podmienky spolupráce, následne vám upresníme hodnotu rekordu, vyjadríte sa
k forme spolupráce až potom  v 3 kroku registrácie vašej požiadavky sa 
záväzne
vyjadríte k spolupráci,
resp. zašlete vlastnú objednávku.

Pokus o rekord bez podanej žiadosti o spoluprácu nie je platný. 

Doležité: Žiadosť o spoluprácu podajte aj v prípade, ak chcete informáciu o rekorde,
ktorý pripravujete a máte jasnú predstavu o jeho realizácii.

Urýchlite tým vybavenie vašej žiadosti. 

Pripomíname, že táto žiadosť je záväzná až odsúhlasením vzájomnej spolupráce.

UPOZORNENIA PRE ŽIADATEĽOV:

1, Berieme na vedomie, že nikto nebude brať za nás zodpovednosť za nehody, škody alebo úrazy, 
ku ktorým môže dôjsť počas pokusu o rekord, po ňom, ale tiež v štádiu prípravy na rekord. 

2, Akceptujeme, že definitívne rozhodnutie o uznaní rekordu má výhradne organizácia, ktorá ich registruje. 

3, Žiadosť, v ktorej sa evidentne nezhoduje meno a priezvisko s emailom, automaticky stornujeme.

Nezabudnite potvrdiť link v e-maily, ktorý vám príde obratom po podaní žiadosti. 

Ak ste ho nedostali pozrite si SPAM priečinok vašej e-mailovej pošty.
 

V prípade, že chcete rekord zrealizovať do 8 dní uhradťe TU príplatok za expresné vybavenie 
vašej žiadosti.


Igor Svítok - DATAPRESSCOMP, Slovenské rekordy, Šútovce 141, 972 01 Bojnice.
info@slovenskerekordy.sk, www.slovenskerekordy.sk

V prípade registrácie do databázy Vás upozorňujeme, že dávate zároveň svoj súhlas so spracovaním Vašich
osobných údajov (v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z O ochrane osobných údajov). Poskytnutie údajov
je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov s tým, že môžu byť spracované pre marketingové účely,
medializáciu aktivít rekordov.
E-mail:*
Meno a priezvisko:*
Žiadosť bola podaná dňa:*
Mobil resp. telefón kontaktnej osoby:*
Bydlisko žiadateľa resp. názov organizácie - firmy, ulica, PSČ, mesto, obec - vyplňte tieto údaje kompletne*
DIČ (ak nemáte dajte nulu):*
IČO (ak nemáte dajte nulu):*
Termín - ROK-MESIAC DEŇ - vzor 2017.11.03 uveďte aj čas kedy začína.*
Pracovný názov rekordu:*
Popis rekordu - čo chcete realizovať, prípadne názov podujatia:*
Miesto - lokalita, kde sa má konať rekord:*
Uveďte tu, či máte záujem o účasť zástupcu Knihy slovenských rekordov:*
Mám záujem o LYOENSS kartu, dá sa využiť na zľavy.*