Žiadosť o spoluprácu na rekorde - rok 2018


Na základe žiadosti o spoluprácu na rekorde obdržíte e-mail a prostredníctvom
neho 
vám budete mať dostupné všeobecné podmienky spolupráce.

Následne vám upresníme hodnotu rekordu, 
vyjadríte sa
k forme spolupráce až potom  v 3 kroku registrácie vašej požiadavky sa 
záväzne
vyjadríte k spolupráci,
resp. nám zašlete vlastnú objednávku.

Pokus o rekord bez podanej žiadosti o spoluprácu nie je platný. Doležité:
Žiadosť o spoluprácu podajte aj v prípade, ak chcete informáciu o rekorde,
ktorý pripravujete a máte jasnú predstavu o jeho realizácii.

Urýchlite tým vybavenie vašej žiadosti. 

UPOZORNENIA PRE ŽIADATEĽOV:

1, Berieme na vedomie, že nikto nebude brať za nás zodpovednosť za nehody, škody
alebo úrazy, 
ku ktorým môže dôjsť počas pokusu o rekord, po ňom, ale tiež v štádiu prípravy na rekord. 

2, Akceptujeme, že definitívne rozhodnutie o uznaní rekordu má výhradne organizácia, ktorá ich registruje. 

3, Žiadosť, v ktorej sa evidentne nezhoduje meno a priezvisko s e-mailom,
bude automaticky stornovaná.

V prípade, že chcete rekord zrealizovať do 8 dní uhradťe 
TU príplatok za expresné vybavenie vašej žiadosti.

Slovenské rekordy a médiá


Igor Svítok - DATAPRESSCOMP, Slovenské rekordy, Šútovce 141, 972 01 Bojnice.
info@slovenskerekordy.sk, www.slovenskerekordy.sk

V prípade registrácie do databázy Vás upozorňujeme, že dávate zároveň svoj súhlas so spracovaním
Vašich osobných údajov (v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z O ochrane osobných údajov).
Poskytnutie údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov s tým, že môžu byť spracované
pre marketingové účely, a medializáciu aktivít slovenských rekordov.


Official Partner CBW

Slovenské rekordy sa stali členom nákupného spoločenstva
LYONESS - CASHBACK WORLD.

Chcete získať výhody a peniaze späť?
Zaregistrujte sa online - TU

A nielen to, Cashback získate aj u ďalších obchodných partnerov.


 

E-mail:*
Meno a priezvisko:*
Žiadosť bola podaná dňa:*
Mobil resp. telefón kontaktnej osoby:*
Bydlisko žiadateľa resp. názov organizácie - firmy, ulica, PSČ, mesto, obec - vyplňte tieto údaje kompletne*
DIČ (ak nemáte dajte nulu):*
IČO (ak nemáte dajte nulu):*
Termín realizácie pokusu - DEŇ-MESIAC-ROK + uveďte aj čas*
Pracovný názov rekordu:*
Stručný popis rekordu - čo chcete realizovať, prípadne názov podujatia:*
Miesto - lokalita, kde sa má konať rekord:*
Uveďte tu, či máte záujem o účasť zástupcu Knihy slovenských rekordov:*
Mám predbežný záujem o kalendár, ktorý bude vydaný koncom kalendárneho roka*
Mám predbežný záujem o ročenku rekordov, vydaná bude v 1. štvrťroku:*
Ak máte kartu LYONESS - CASHBACK WORLD uveďte svoje ID číslo.