Prevádzkovateľ:
Igor Svítok - DATAPRESSCOMP
so sídlom: Šútovce 141, 972 01 Bojnice
kontaktné údaje:
email: isvitok@mail.viapvt.sk
telefón: 0905 292 324
www.slovenskerekordy.sk

Ochrana osobných údajov - vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich ochrany - GDPR

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyjadrenie sa k súhlasu.

Pripomíname, že:

- bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť
resp. ju zo strany
prevádzkovateľa splniť.

- odoslaním súhlasu z tohto formulára potvrdzuje dotknutá osoba,
že sa oboznámila
s podmienkami ochrany osobných údajov

- zaškrtnutím slova SÚHLASÍM potvrdzuje dotknutá osoba,
že ich v celom rozsahu prijíma.

E-mail*
Meno a priezvisko:*
Potvrdenie súhlasu:*