Prevádzkovateľ:
Igor Svítok - DATAPRESSCOMP
so sídlom: Terany 197, 962 68 Terany
kontaktné údaje:
email: isvitok@mail.viapvt.sk
telefón: 0905 292 324
www.slovenskerekordy.sk

Ochrana osobných údajov - vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich ochrany - GDPR

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyjadrenie sa k súhlasu.

Pripomíname, že:

- bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť
resp. ju zo strany prevádzkovateľa splniť.

- odoslaním súhlasu z tohto formulára potvrdzuje dotknutá osoba,
že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov

- dotknutá osoba t.j. organizátor alebo žiadateľ prehlasuje,
že oboznámil resp. na hromadnom podujatí oboznámi účastníkov
podujatia so svojimi podmienkami ochrany osobných údajov,
tiež informuje účastníkov so zverejňovaním fotografií a video-audio
záznamov na webstránkach prevádzkovateľa, tiež aj to, že médiálne
výstupy môžu byť publikované v masokomunikačných prostriedkoch,
sociálnych sieťach a pod.

- zaškrtnutím slova SÚHLASÍM potvrdzuje dotknutá osoba,
že podmienky v celom rozsahu prijíma.

E-mail*
Meno a priezvisko:*
Potvrdenie súhlasu:*