Prevádzkovateľ:

Kniha slovenských rekordov, o.z., Šútovce 141, 972 01 Šútovce
IČO: 52101738
telefón: 0905 292 324

Ochrana osobných údajov - vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich ochrany - GDPR

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyjadrenie sa k súhlasu.

Pripomíname, že:

- bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť
resp. ju zo strany prevádzkovateľa splniť.

- odoslaním súhlasu z tohto formulára potvrdzuje dotknutá osoba,
že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov

- dotknutá osoba t.j. organizátor alebo žiadateľ prehlasuje,
že oboznámil resp. na hromadnom podujatí oboznámi účastníkov
podujatia so svojimi podmienkami ochrany osobných údajov,
tiež informuje účastníkov so zverejňovaním fotografií a video-audio
záznamov na webstránkach prevádzkovateľa, tiež aj to, že médiálne
výstupy môžu byť publikované v masokomunikačných prostriedkoch,
sociálnych sieťach a pod.

- zaškrtnutím slova SÚHLASÍM potvrdzuje dotknutá osoba resp. osoby,
že podmienky GDPR v celom rozsahu prijíma, prijímajú.

E-mail*
Meno a priezvisko:*
Potvrdenie súhlasu:*