Žiadosť o spoluprácu na rekorde
rok 2023

Po podaní žiadosti o spoluprácu obdržíte e-mail. 
Po oboznámení sa so všeobecnými podmienkami sa
e
-mailom vyjadrite k forme spolupráce.

UPOZORNENIE:
Pri odsúhlasovaní spolupráce v prípade ak  sa nezhoduje
meno a priezvisko s údajmi osoby, ktorá podávala žiadosť
stornujeme.

Žiadosť podajte najneskôr minimálne 14 dní
pred realizáciou rekordu.

Slovenské rekordy a médiá

Igor Svítok - DATAPRESSCOMP, SLOVENSKÉ REKORDY

Terany 197
962 68  Hontianske Tesáre


info@slovenskerekordy.sk
www.slovenskerekordy.sk

POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU - JE TO PODKLAD NA VYPÍSANIE CERTIFIKÁTU.

E-mail:*
Meno a priezvisko:*
Žiadosť bola podaná dňa:*
Vek žiadateľa:*
Mobil resp. telefón kontaktnej osoby:*
Celé meno a priezvisko rekordmana použite DIAKRITIKU:*
Adresa žiadateľa resp. názov organizácie - firmy, ulica+ číslo domu, mesto, obec - použite DIAKRITIKU*
PSČ*
DIČ (ak nemáte dajte nulu):*
IČO (ak nemáte dajte nulu):*
Miesto - lokalita, kde sa má konať rekord + PSČ:*
Termín realizácie pokusu - DEŇ-MESIAC-ROK + uveďte aj čas*
GDPR - osobné údaje - oboznámil som sa s podmienkami*
Pracovný názov rekordu - používané je potom v skrátenej verzii s číslom*
Stručný popis rekordu - čo chcete realizovať, názov podujatia:*
Údaje na marketingové účely*
Ako budete na akcii promovať svoju spoločnosť a logo ?*
Máte záujem o propagáciu vášho podujatia v médiách?*
Naše logo na propagáciu slovenského rekordu Vám pošleme v akom formáte?*