Podrobný zoznam funkcií

Formulár na registrovanie

 • Neobmedzený počet extra polí
 • Kód HTML na vlastnú webovú stránku
 • 100%-ne flexibilný dizajn s CSS šitý na mieru
 • Možnosť výberu Double opt-in registrácie (vyžadujúca potvrdenie e-mailom)
 • Potvrdenie e-mailovej adresy (vyžiadanie dvakrát,  so zákazom kopírovania)
 • Prispôsobiteľné nápisy, úvodný text, text na odhlásenie
 • Upozornenie v prípade nesprávne vyplneného formulára
 • Oznámenie o registrácii ľubovoľným adresátom
 • Uloženie konverzného skriptu na stranu nasledujúcu po registrácii
 • Okamžitý ďakovný list po registrácii
 • Formulár pre zmenu údajov
 • Posielanie e-mailov k meninám alebo k narodeninám
 • Začiatok série info správ možno viazať ku dňu v týždni, nielen k času registrácie
 • Zapnutie placeholdera na registračnom formulári
   

Správa skupín

 • Hromadný zápis nových členov pomocou techniky copy-paste
 • Hromadný zápis nových členov z textových súborov
 • Importovanie údajov z excelu
 • Exportovanie údajov do excelu
 • Čierny zoznam
 • Zoznam odhlásených
 • Pri hromadnej registrácii prihliadname na zoznam odhlásených
 • Všeobecné výberové filtre, ktoré selektujú podľa údajov členov
 • Vytvorenie skupiny z už existujúcej inej skupiny ľubovoľne s komplexnými podmienkami filtrovania
 • Vytvorenie hierarchie MLM v rámci skupiny – je viditeľné, kto je koho vedúcim
   

Funkcie úpravy e-mailov

 • Zostavovanie listov pomocou integrovaného textového editora aj bez vedomostí HTML
 • Používanie vložených (inline) obrázkov
 • Vloženie individuálnych údajov do správy
 • Vloženie individuálnych údajov do predmetu správy
 • Automatické priloženie určitého člena khodnotám dátových polí
 • Vloženie odkazov smerujúcich na obsahové stránky, sledovanie prekliknutia
 • Vloženie odkazu smerujúceho na dotazník – nie je potrebné znovu sa registrovať
 • Vloženie odkazu pozvánky – budete mať prehľad o tom, kto koho pozval na registráciu
 • Označovanie listov podľa vlastných kategórií
 • Poslanie e-mailu pri otvorení e-mailu alebo vprípade neprekliknutia
   

Funkcie posielania e-mailov

 • Poslanie testovacieho e-mailu
 • Posielanie načasovaných e-správ v dopredu určenom čase
 • Pravidelne rozosielané načasované e-správy (napr. každý pondelok ráno o 8.00)
 • Odoslanie ľubovoľnej podskupine (napr. v závislosti od registračných údajov)
 • Série info správ (autoresponder) relatívne načasované k termínu registrácie
 • Možnosť nastavenia filtrovania aj pre člena série info správ (napr. len vtedy sa má poslať, keď už preklikli na jeden odkaz)
 • Sledovanie otvárania e-správ
 • Split test (testovanie, porovnávanie alternatív)
 • Automatické spracovanie odmietnutí, zobrazenie odmietajúcich adries
 • Možnosť používania vonkajšieho (vlastného) mailového servera
 • Prijímanie a preposielanie e-mailov pre celú skupinu (možnosť použitia ako distribučný zoznam alebo z vonkajšieho zdroja)
 • Automatické odosielanie noviniek RSS streamu (sledovanie blogu)
 • Odloženie člena série info správ z víkendu na pondelok
   

Internetový úložný priestor

 • ListMaestro sa dá používať aj ako internetový úložný priestor k statickým obsahom
 • Webové stránky bez reklamy, ktoré môžete zmeniť pomocou vstavaného textového editora
 • Ukladanie multimediálneho obsahu, dokumentov
 • Možnosť uloženia obrázkov a dokumentov väčšieho rozsahu, ktoré sa dajú vložiť do správ ako odkaz
 • Tzv. obsahové stránky sa dajú vložiť do správ ako odkaz, a prekliknutie zaznamenávame u každej osoby
 • Počet kliknutí a aj čas posledného prekliknutia sú známe
 • Obsahové stránky môžu mať individuálnu dobu vypršania platnosti (napr. po 3 dňoch po prekliknutí platnosť stránky vyprší)
   

SMS funkcie

 • Posielanie SMS správ pre skupinu
 • Posielanie načasovaných SMS správ
 • Posielanie testovacích SMS správ
 • Používanie filtrovania členov skupiny pri odosielaní SMS správ (napr. možnosť odoslania zvlášť ženám a zvlášť mužom)
 • Posielani SMS správ aj do susedných štátov
 • Oznámenie cez SMS o novej registrácii/objednávateľovi
   

Štatistiky

 • Časové monitorovanie odosielania e-mialov (je užitočné v prípade veľkých skupín, dlhých rozosielaní)
 • Podrobné štatistiky o otváraní e-mailov: môžete vidieť, kto a kedy otvoril správu
 • Podrobné štatistiky o prekliknutí: môžete vidieť kto a kedy klikol na odkaz poukazujúci na jednu obsahovú stránku
 • Hierarchia pozvaných: použitím emailovej pozvánky môžete vidieť, kto na čiu pozvánku sa zaregistroval
 • Grafické zobrazenie ľubovoľných udalostí (napr. otvárania a prekliknutia na jednom grafe v posledných 3 dňoch)
 • Znázorňujúci graf šitý na mieru
 • Štatistiky MLM aktivít o hierarchických podskupinách
   

CRM funkcie

 • Poznámkové pole priradené ku všetkým členom skupiny (neverejné)
 • Ľubovoľný počet a rôzne druhy skrytých dátových polí (nie sú vo formulári)
 • Používanie filtrov pre výber členov aj pomocou skrytých polí
 • Používanie filtrov pre výber členov pre informácie o prekliknutí a otváraní
 • Kompozícia filtrov pre výber členov, možnosť ľubovoľnej komplexity
 • Automatické posielanie správ v prípade prekliknutia
 • Automatická registrácia do skupiny(ín) alebo vymazanie zo skupiny(ín) pri prekliknutí
 • Automatická zmena (zápis) údajov pri prekliknutí
   

Programátorské rozhranie (API)

 • Vytváranie zoznamov skupín, vyžiadanie identifikátorov
 • Úplný zoznam členov skupiny
 • Vyžiadanie všetkých údajov člena skupiny
 • Zmena údajov člena skupiny
 • Pridanie nového člena do skupiny
 • Vymazanie člena skupiny
Prevádzkovateľom ListMaestro je Granium s.r.o. Majitelia spoločnosti majú dlhodobé skúsenosti s prevádzkovaním web služieb