Pravidlá

Stručne

 • Žiadame od Vás len minimálne údaje (napr. e-mail), ktoré sú potrebné k prevádzke
 • Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté nikomu
 • V záujme rozvoja a údržby služby môžu byť zhromažďované logá o Vašej aktivite, s ktorými sa bude zaobchádzať dôverne.
 • Za obsah, ktorý sa nahromadí na Vami vygenerovaných stránkach, nenesieme žiadnu zodpovednosť, všetku zodpovednosť znášate Vy.
 • Vy zodpovedáte za čistotu vášho zoznamu adries.  Pokiaľ sa niekto sťažuje na obťažovanie alebo na obsah, za to nesiete zodpovednosť Vy.
 • Nenesieme zodpovednosť za škody vyplývajúce z prípadného výpadku servera.
 • Na Vami zadanú e-mailovú adresu môžeme občas poslať oznámenie alebo info správu.
 • Vyhradzujeme si právo na to, že do spodnej časti správ odchádzajúcich z nášho servera vložíme niekoľko riadkovú reklamu (s výnimkou platiacich užívateľov)
 • Nemôžete žiadať peniaze za postúpenie služby.
 • Spamovať (posielať správy na kúpené alebo zhromaždené zoznamy) JE ZAKÁZANÉ.
 • JE NEPOVOLENÉ používať ListMaestro na neoprávnené získavanie údajov.
   

Puntičkársky

Právne vyhlásenie a vyhlásenie o ochrane osobných údajov – podmienky používania

Internetovú službu ListMaestro prevádzkuje Granium s.r.o. Kamenica nad Hronom (ďalej len Prevádzkovateľ).

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k ochrane osobných údajov súkromných osôb, organizácií, právnych subjektov využívajúcich služby webovej stránky (ďalej len Užívateľ). Užívateľ súhlasí s tým, že využívaním služby poskytovanej Prevádzkovateľom súhlasí s ustanoveniami tohto dokumentu.

Prevádzkovateľ považuje za osobné údaje všetky údaje, ktoré sú ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov označené ako osobné, okrem toho všetky Užívateľom zadané informácie, ktoré sú použiteľné na elektronickú identifikáciu osoby.

Prevádzkovateľ vzhľadom na povahu služby uchováva mená a e-mailové adresy Užívateľov, ako osobné údaje. Systém Prevádzkovateľa môže zhromažďovať údaje o aktivitách Užívateľov (záznamové súbory), ale tieto údaje uchováva výlučne v záujme prevádzkovania služby. Tieto informácie sa použijú výlučne k zlepšeniu kvality služby.

Prevádzkovateľ zohľadňuje platné právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ neodovzdá e-mailovú adresu Užívateľa, ani e-mailové adresy a iné údaje zúčastnených osôb uchovávaných v systéme Užívateľom, bez výslovného súhlasu užívateľa tretej strane.

Užívateľ znáša plnú zodpovednosť za obsah rozoslaných správ a stránok zverejnených na webe. Za prípadné škodlivé účinky odchádzajúcich e-mailov a vytvárajúceho sa obsahu nachádzajúcej sa na stránke  Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Užívateľ znáša plnú zodpovednosť za ním spravovanú databázu. Prevádzkovateľ nemá žiadnu úlohu pri správe dát, poskytuje len podporné IT zázemie. Databázu Užívateľa Poskytovateľ nemôže používať, zmeniť a spravovať.

Užívateľ je povinný zabezpečiť udržiavanie svojho hesla v tajnosti.

V prípade, ak Užívateľ vykonáva spamming alebo neoprávnené získavanie údajov, Prevádzkovateľ môže s okamžitou platnosťou zablokovať jeho účet.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za dočasné výpadky služby, za škody vyplývajúce z výpadku servera alebo pripojenia na internet, alebo zo straty údajov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na čiastočnú alebo radikálnu zmenu jednotlivých funkcií služby, pokiaľ to neovplyvňuje účelové použitie ponúkaných základných funkcií služby.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, aby na základe údajov zadaných pri registrácii posielal registrovaným užívateľom cielené reklamné správy, a v prípade rozosielaných hromadných správ účastníkom pripojil ku koncu správy krátku reklamu. V prípade predplatiteľov sa tohto posledného práva Prevádzkovateľ vzdáva.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať etický kódex Slovenskej reklamnej asociácie a Združenia slovenských poskytovateľov obsahu.

Postúpenie služby nie je možné.

Cookie pravidlá

V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách považujeme za potrebné presne Vás informovať o účele cookies.

Ak používate Našu Internetovú stránku, môžeme ukladať určité informácie o Vašom zariadení vo forme užitočného súboru známeho ako "cookie". Cookies sú používané k zlepšeniu zážitku z internetovej stránky.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú stiahnuté do Vašho zariadenia, keď používate internetovú stránku. Internetová stránka môže načítať tieto súbory cookie z Vašho internetového prehliadača zakaždým, keď ju používate, a tak Vás môže rozpoznať a zapamätať si Vaše preferencie a nastavenia.

Cookies sú veľmi užitočné a sú bežne používané takmer každou internetovou stránkou. Z bezpečnostných dôvodov veľa internetových stránok nefunguje vôbec bez použitia cookies.

Ak chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka Naša Internetová stránka, Vaše zariadenie musí mať povolené tzv. cookies, nakoľko niektoré funkcie Internetovej stránky môžeme poskytovať len za využívania cookies.

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Vašho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany).

Použitím Internetovej stránky súhlasíte s používaním cookies tak, ako je to uvedené v týchto Našich Cookie pravidlách.

 

Prevádzkovateľom ListMaestro je Granium s.r.o. Majitelia spoločnosti majú dlhodobé skúsenosti s prevádzkovaním web služieb